Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KLINIKI INVENTIVA ZGODNIE Z RODO

Klauzula informacyjna
dotycząca pacjentów
NZOZ Prywatnej Kliniki Psychiatrycznej „INVENTIVA”

 

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ Prywatna Klinika Psychiatryczna INVENTIVA z siedzibą w Tuszynie, ul. Polna 16/20, 95-080 Tuszyn zwany dalej: „Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: sekretariat@klinika-inventiva.pl. lub telefonując pod numer: 42 614-26-23.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

3. Twoje dane przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Administrator nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KLINIKI INVENTIVA W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO ZGODNIE Z RODO


Klauzula informacyjna
dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

 

1. Szanowna Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ Prywatna Klinika Psychiatryczna INVENTIVA z siedzibą w Tuszynie, ul. Polna 16/20, 95-080 Tuszyn zwany dalej: „Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: sekretariat@klinika-inventiva.pl lub telefonując pod numer: 42 614-26-23.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie „NZOZ Prywatnej Kliniki Psychiatrycznej INVENTIVA na podstawie art.6 ust.1f. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową do kliniki, teren zewnętrzny kliniki, wejścia do budynków a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków kliniki.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, ograniczenia przetwarzania, jak również masz prawo do wniesienia sprzeciwu.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO.

8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.