Leczenie schizofrenii

leczenie_schizofrenii

Leczenie schizofrenii

Głównymi objawami schizofrenii są omamy, urojenia, zaburzenia jaźni, ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi. Jest to choroba przewlekła i bardzo złożona, dlatego wymaga kompleksowego oraz uważnego leczenia.

Im wcześniej choroba zostanie rozpoznana i rozpocznie się leczenie, tym większa szansa na powrót pacjenta do prawidłowego funkcjonowania.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom skutecznie pomagamy w minimalizowaniu nasilenia objawów choroby i polepszeniu jakości życia naszych pacjentów.

Aby terapia przyniosła jak najlepsze efekty, szczególny nacisk kładziemy na:

  • Zindywidualizowany plan terapii. Schizofrenia może mieć różny przebieg, dlatego program leczenia opracowujemy w oparciu o dotychczasową historię choroby oraz pogłębioną diagnostykę.
  • Szerokie spektrum oddziaływania. Podczas terapii oddziałujemy na wszystkie obszary funkcjonowania chorego: osobisty, rodzinny, zawodowy, społeczny.
  • Zróżnicowane metody leczenia. W leczeniu schizofrenii wykorzystujemy między innymi farmakoterapię, psychoterapię i socjoterapię.

leczenie-schizofrenii

Leczenie schizofrenii – przebieg terapii

Przed przystąpieniem do leczenia pacjent otrzymuje pełna informację na temat metod leczenia oraz jego przebiegu. Leczenie w naszej klinice ma charakter kompleksowy i – w zależności od stopnia choroby oraz jej indywidualnego przebiegu – obejmuje: farmakoterapię, psychoedukację oraz psychoterapię.

  • Farmakoterapia

Aby jak najszybciej zniwelować objawy choroby, leczenie schizofrenii rozpoczynamy od przygotowania kuracji farmakologicznej opartej na podawaniu leków przeciwpsychotycznych (neuroleptyków).

  • Psychoterapia

Stosowanie psychoterapii ma bardzo korzystny wpływ na wynik całego leczenia. W naszej klinice dbamy o to, by była ona dostosowana do indywidualnych problemów pacjenta. W pracy terapeutycznej z pacjentem dążymy przede wszystkim do jego aktywizacji i pomocy w poprawie funkcjonowania psychicznego i społecznego.

  • Psychoedukacja

Celem psychoedukacji jest przekazanie istotnych informacji o chorobie pacjentowi oraz jego rodzinie. Podczas wspólnych spotkań, przekazujemy choremu i jego bliskim informacje o specyfice tego schorzenia, rozmawiamy o trudnych sytuacjach pojawiających się podczas przebiegu choroby oraz o sposobach radzenia sobie z nimi.